https://www.drinkoop.com/leden/lidmaatschap
 

Lidmaatschap

Tailor made

Drinkoop heeft eigen statuten en huisregels. Daarnaast heeft ieder lid een ledenovereenkomst met Drinkoop waarin nogmaals expliciet de rechten en plichten staan.

De statuten en huisregels zijn zo opgesteld dat een groothandelsorganisatie met enige omvang, nationaal en internationaal, kan toetreden tot Drinkoop, mits ze niet haar drankenpakket al laat vertegenwoordigen middels een ander inkooporgaan. Voor bestaande inkooporganisaties bestaat de mogelijkheid om hun drankenpakket exclusief onder te brengen bij Drinkoop. 

Kleinschalige of lokale groothandels in dranken wordt geadviseerd om bijvoorbeeld toe te treden tot de Dranken Compagnie. Zodoende kan men ook gebruik maken van de collectiviteit en schaalgrote en de daarmee samenhangende voordelen van Drinkoop.

 

Internationaal

Drinkoop heeft de ambitie om een internationaal toonaagevend inkoopplatform te zijn op het gebied van dranken. Daarom zoekt Drinkoop ook buiten Nederland partners om met hen de krachten te bundelen en samen te werken. Uiteindelijk zal dit ervoor zorgen dat ook naast deze internationale partners ook de leden in Nederland daar profijt van hebben. 

 

Interesse

Heeft u met uw bedrijf en organisatie interesse om zich aan te sluiten bij Drinkoop dan nodigen wij u graag uit voor een persoonlijk gesprek.

U kunt middels het contactformulier op deze site een aanvraag doen waarna wij contact met u zullen opnemen.

- Dat klinkt uitstekend -