https://www.drinkoop.com/over-drinkoop/historie
 

Het ontstaan van de inkoop organisatie

                              

 

                                  

 

"In den beginne"

De distributie van ons lid De Klok Dranken gaat eigenlijk terug tot in de tijd dat hun moeder organisatie Koninklijke Grolsch in 1615 haar brouwerij activiteiten begon. Toen immers werden de eerste flessen bier uitgeleverd aan de plaatselijke horeca. Maar ook leden van de Dranken Compagnie kennen een rijke historie. Het was Hendrik Olde Monnikhof die in 1918 het familiebedrijf De Monnik Dranken oprichtte en in het begin met de transportfiets de drank uitventte. Vele decennia later, in 1984, werd door enkele drankengroothandels de Dranken Organisatie Nederland "D.O.N."opgericht. Dit samenwerkingsverband, van indertijd uitsluitend Grolsch agenten, staat aan de wieg van Drinkoop.

 

Gebundelde inkoop

De marktontwikkelingen aan het begin van dit nieuwe millenium zorgen er voor dat schaalgrootte op inkoop een essentiele randvoorwaarde is geworden om concurrentieel voordeel te behouden. Daarnaast zijn unieke bedrijfskenmerken noodzakelijk om onderscheidend vermogen te kunnen bieden. Aan de voorkant dus uniek, compact en slagvaardig en aan de achterkant  omvangrijk, sterk en efficient. 

Drinkoop bundelt de inkoopkrachten vanaf 2015 voor haar leden. Volumes worden geklusterd waardoor eenduidige afspraken kunnen worden gemaakt. Bundeling van volumes stelt leden ook makkelijker is staat eventuele exclusieve labels te ontwikkelen en vast te leggen. 

 

               

                          

 

                        

 

      

                   

                      

 

 

Samenwerking

Drinkoop is een sterk collectief van lokale groothandels, gespecialiseerd in dranken, welke nauw samenwerken op het gebied van inkoop. Door de regionale krachten te bundelen verbetert Drinkoop de concurrentiekracht van ieder individueel lid. De professionele kennis van de lokale en regionale markt geeft de leden die bij Drinkoop aangesloten zijn een voorsprong.

De kosten efficiente organisatie en lid gerichte aanpak van Drinkoop zorgen voor een optimaal overleg tussen de leden en een krachtige ondersteuning van hun inkoopafdelingen.

- Dat klinkt uitstekend -